جهانی شدن و دولت های محلی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، جغرافیای سیاسی

2 دانشگاه شهید بهشتی، جغرافیای سیاسی


عنوان مقاله [English]

Globalization and local governments

نویسندگان [English]

  • Hassan Kamran 1
  • Morteza Ghoorchi 2
  • Mona Zahtabi 1
1 University of Tehran, political geography
2 Shahid Beheshti University, political geography