آخرین شماره


شماره 60 سال 17
بهار 1398
دانلود فایل

1 - ارزیابی روند توسعه شهری با روش جا پای جغرافیا (مطالعه موردی:منطقه 13کلانشهرتهران) ( DOI : 0)
( سمیه سادات سجادی - عباس ارغان - زینب کرکه آبادی )
2 - بهينه¬سازي جهت سازه¬هاي ساختماني بر اساس تابش انرژي خورشيد در همدان ( DOI : 0)
( سيد محمد حسيني - زهرا حجازي زاده - علیرضا کربلایی - عبدالرضا كاشكي )
3 - محدودیتهای توسعة یکپارچة روستایی- شهری ناحیة سروآباد (کردستان) ( DOI : 0)
( لقمان زمانی - عباس سعیدی - عبدالرضا رحمانی فضلی )
4 - تبیین قابلیت های کارآفرینی در مناطق روستایی (مطالعه موردی منطقه سبلان) ( DOI : 0)
( فرزانه عقبایی - علیرضا استعلاجی - پرویز کردوانی )
5 - پایش روند دمای ماهیانه ایران مبتنی بر برونداد پايگاه داده مركز پیش‌بینی میان‌مدت هواسپهر اروپایي (ECMWF) نسخه ERA Interim ( DOI : 0)
( محمود احمدی - عباسعلی داداشی رودباری )
6 - مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین با تأکید بر کارآیی مدل ژئومورفولوژیکی در ایران ( DOI : 0)
( زهرا رنجبرباروق - عزت اله قنواتی - علی احمدآبادی - موسی کمانرودی کجوری )
7 - بررسی رابطه اکوتوریسم با ایجادفرصت¬های اشتغالزایی روستايي با تأکید بر نقش اقلیم ( مطالعه موردي: شهرستان ماسال ( DOI : 0)
( saeid kamyabi - سکینه الیانی )
8 - پایش و پیش بینی خشکسالی طی دوره رشد پوشش مرتع، نمونه موردی: حوضه آبخیز قوری چای (شهرستان پارس آباد مغان) ( DOI : 0)
( سعیده عینی - میثم طولابی نژاد - مصطفی کرمپور )