آخرین شماره


شماره 60 سال 17
بهار 1398
دانلود فایل

1 - ارزیابی روند توسعه شهری با روش جا پای جغرافیا (مطالعه موردی:منطقه 13کلانشهرتهران) ( DOI : 0)
( سمیه سادات سجادی - عباس ارغان - زینب کرکه آبادی )
2 - بهينه¬سازي جهت سازه¬هاي ساختماني بر اساس تابش انرژي خورشيد در همدان ( DOI : 0)
( سيد محمد حسيني - زهرا حجازي زاده - علیرضا کربلایی - عبدالرضا كاشكي )
3 - محدودیتهای توسعة یکپارچة روستایی- شهری ناحیة سروآباد (کردستان) ( DOI : 0)
( لقمان زمانی - عباس سعیدی - عبدالرضا رحمانی فضلی )
4 - تبیین قابلیت های کارآفرینی در مناطق روستایی (مطالعه موردی منطقه سبلان) ( DOI : 0)
( فرزانه عقبایی - علیرضا استعلاجی - پرویز کردوانی )
5 - تحلیل تأثیرپذیری تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری از عوامل درونی و بیرونی در مجموعه شهری مشهد ( DOI : 0)
( مهدی جوانشیری - علی اکبر عنابستانی - حمدالله سجاسی قیداری )
6 - تغییرات زمانی و مکانی آلاینده های هوا با استفاده از GIS (مورد مطالعه:نیمه شمالی شهر تهران ) ( DOI : 0)
( محسن رنجبر - بتول باهک )
7 - پایش روند دمای ماهیانه ایران مبتنی بر برونداد پايگاه داده مركز پیش‌بینی میان‌مدت هواسپهر اروپایي (ECMWF) نسخه ERA Interim ( DOI : 0)
( محمود احمدی - عباسعلی داداشی رودباری )
8 - مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین با تأکید بر کارآیی مدل ژئومورفولوژیکی در ایران ( DOI : 0)
( عزت اله قنواتی - علی احمدآبادی - موسی کمانرودی کجوری - زهرا رنجبرباروق )
9 - سنجش توسعه¬ی پایدار محله¬ای (مطالعه¬ی موردی : شهر خرم¬آباد) ( DOI : 0)
( سمیه رحیمی یکتا - اصغر شکرگزار - مریم جعفری مهرآبادی )
10 - بررسی رابطه اکوتوریسم با ایجادفرصت¬های اشتغالزایی روستايي با تأکید بر نقش اقلیم ( مطالعه موردي: شهرستان ماسال ( DOI : 0)
( saeid kamyabi - سکینه الیانی )
11 - پایش و پیش بینی خشکسالی طی دوره رشد پوشش مرتع، نمونه موردی: حوضه آبخیز قوری چای (شهرستان پارس آباد مغان) ( DOI : 0)
( سعیده عینی - میثم طولابی نژاد - مصطفی کرمپور )
12 - الگوی بهینه تاب آوری در بافت های مسئله دار شهری نمونه موردی: محله فرحزاد تهران ( DOI : 0)
( نسا خزاعی - حسین مجتبی زاده خانقاهی - ابوالفضل مشکینی - ناصر اقبالی )
13 - زنان و وقف (نمونه موردی : شهر تهران در دوره های قاجاریه و پهلوی) ( DOI : 0)
( پروانه شاه حسینی )