• صفحه اصلی
  • اثرات پروژه های انتقال آب سرشاخه های کارون در ایجاد یا تشدید کانون های گردوغبارخوزستان با بهره گیری از فناوری های GIS & RS

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970518143819163764 بازدید : 1786 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی