آخرین شماره


شماره 53 سال 15
تابستان 1396
دانلود فایل

1 - تحليل فضايي تغييرات الگوي تراکم جمعيت متأثر از اقدامات نوسازي در کلانشهر تهران (1375-90) ( DOI : 0)
( محمد سليماني - ابوالفضل زنگانه - محمد شيخي )
2 - واکاوی رابطه الگوهای همدید با میزان ذرات معلق آلاینده فراگیر در استان تهران ( DOI : 0)
( زهرا حجازی زاده - فرشاد پژوهش - صنم کوهی - فرزانه جعفری )
3 - تحلیلی بر ژئوپلیتیک اقلیم کردستان عراق بعد از فروپاشی داعش ( DOI : 0)
( کیومرث یزدان پناه درو - حسن کامران دستجردی - کمال رنجبری )
4 - توسعه درونی: ظرفیت¬ها و ضرورت¬های مدیریت رشد و بازآرایی فضایی کلانشهر تهران ( DOI : 0)
( اسماعیل علی اکبری )
5 - طراحی مدل توسعه گردشگری غذا در ایران با رویکرد مدل¬سازی ساختاری تفسیری ( DOI : 0)
( رحیم سرور - مجید اکبری - بهروز درویش )
6 - تحلیل اثرات تنش گرمایی بر شهروندان تهرانی ( DOI : 0)
( فرزانه افضلی نیا - حسین محمدی - منوچهر فرج زاده )
7 - ارزیابی طرح¬های توسعه شهری از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه: پیاده¬راه¬سازی خیابان سلمان فارسی اهواز ( DOI : 0)
( علی شماعی - سعید یوسفی )
8 - عملکرد میانجی¬گری جمهوری اسلامی ایران در بحران ژئوپلیتیک قره¬باغ ( DOI : 0)
( یاشار ذکی - احد پاشالو )
9 - برآورد ارتفاع رواناب با استفاده از روش شماره منحنی و ابزار Arc CN-Runoff مطالعه موردی: حوضه آبخیز کشار، تهران ( DOI : 0)
( محمدمهدی حسین زاده - رعنا نوروزی طیولا )
10 - تببین فرایند شهرگریزی(couterurbanization) در منطقه کلان شهری اصفهان (Isfahan metropolis area) ( DOI : 0)
( میثم ارگانی - سید عباس رجایی - حسین منصوریان )
11 - ارائه الگوی ترکیبی زیست¬پذیری کلانشهر تهران بر اساس شاخص¬های زیرساختی ( DOI : 0)
( سید علی موسوی نور - حمید رضا وارثی - جمال محمدی )
12 - عوامل محیطی موثر بر وقوع جرائم شهری (جرم سرقت) مطالعه موردی: منطقه 1 و 7 شهر قم ( DOI : 0)
( محسن کاملی - سید باقر حسینی )
13 - بررسی تاریخ معاصر کُردها در ایران از منظرکتاب¬های درسی مطالعات اجتماعی، تاریخ و جغرافیای دوره متوسطه اقلیم کردستان عراق ( DOI : 0)
( عطاءالله عبدی - محمد دارابی - سید محمدتقی رئیس السادات )
14 - ظرفیت¬سنجی مدیریت شهری در فرایند توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، نمونه موردی: پنج شهر ایران ( DOI : 0)
( محمدرضا بذرگر - محمد رحیمی - علی سلطانی )
15 - بررسی و تحلیل الگوی فرارفت رطوبتی بارش¬های فراگیر ایران ( DOI : 0)
( یونس خسروی - مهدی دوستکامیان - اله مراد طاهریان )
16 - تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر ارتقاء سطح فضای جغرافیایی مطالعه موردی: استان قم ( DOI : 0)
( حسن کامران دستجردی - سید عباس احمدی - حسین بقایی نیا - زهرا انصاری )
17 - بررسی و ارتباط سنجی روند سری¬های دمایی و روزهای همراه با گردوغبار استان همدان ( DOI : 0)
( امیر گندمکار - فاطمه دانشور - راضیه فنایی - حسین کاردان - مریم السادات احدی نژاد - نجمه رضایی )
18 - تاثیر ژئومورفولوژی در مکان¬یابی دفن زباله¬های شهری شهر نخل تقی با استفاده از GIS ( DOI : 0)
( مرضیه موغلی )
19 - ارزیابی توسعه پایدارشهری و امنیت اجتماعی با استفاده از مدل ردّ پای اکولوژیکی (مطالعه موردی: منطقه 13 شهرتهران) ( DOI : 0)
( سمیه سادات سجادی - عباس ارغان - زینب کرکه آبادی )
20 - شناسایی، تحلیل و اولویت¬بندی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر باززنده¬سازی حمام¬های ایرانی موردکاوی: حمام تاریخی محتشم کاشان ( DOI : 0)
( مارال محمدی زنجانی - بهناز امین زاده )
21 - مکان¬یابی ساخت پناه¬گاههای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل ( DOI : 0)
( علی سعیدی - مجتبی داودی - حسن اميني )