آخرین شماره


شماره 56 سال 16
بهار 1397
دانلود فایل

1 - حکمروایی آب و توسعه منطقه ای مورد: منطقه آبیاری کرخه(خوزستان) ( DOI : 0)
( عباس سعیدی - عبدالرضا رحمانی فضلی - جواد اطاعت - کاوه معصومی )
2 - اثرات پروژه های انتقال آب سرشاخه های کارون در ایجاد یا تشدید کانون های گردوغبارخوزستان با بهره گیری از فناوری های GIS & RS ( DOI : 0)
( عاطفه بساک - حوریه اعرابی مقدم - زهرا حجازی زاده - میثم طولابی نژاد )
3 - تحليل ژئوپليتيك امنيت زيست محيطي پديدة ريزگردها مطالعه موردي: جنوب غرب آسيا ( DOI : 0)
( عطاءالله عبدی - حسن کامران دستجردی - کیومرث یزدان پناه درو - فرزاد جوکار )
4 - ارزیابی سطح توسعه استان های کشور در حوزه ایمنی و ترافیک جاده ای (مقطع زمانی1392-1390) ( DOI : 0)
( یعقوب زارعی - دکتر علیرضا استعلاجی )
5 - تحليل الگوی رشد فضايي – زماني شهر مراغه با استفاده از روش های متريک فضايي ( DOI : 0)
( علی شماعی - حسن آهار - اسحاق جلالیان )
6 - ارزیابی شاخص های کالبدی مسکن با رویکرد توسعه پایدار (مطالعۀ موردی:مناطق 2و4 شهر تبریز) ( DOI : 0)
( رسول قربانی - حسن محمود زاده - مازیار حسین پور - مهدی هریسچیان )
7 - نیازسنجی بنیادهای ژئواکونومیک در سیاست های منطقه گرایی ایران (مطالعه موردی: اکو) ( DOI : 0)
( افشین متقی دستنایی - رضا فیروزی )
8 - تحلیل نقش گردشگری خانه های دوم در تحولات کالبدی-فضایی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر ( DOI : 0)
( محمدتقی لطفی نیا - تیمور آمار )
9 - تحلیل الگوهای بهینه مدیریت بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله سرتپوله سنندج) ( DOI : 0)
( حامد قادرمرزی - عاطفه احمدی دهرشید )
10 - سازمانیابی فضایی گسترش آتی شهر هرسین بر مبنای پارامترهای ژئومورفولوژی با استفاده از مدل های OWA ،LCM و AHP ( DOI : 0)
( هادی نیری - ممند سالاری - حمید گنجائیان - میلاد عبدالملکی - خبات امانی )
11 - بررسی وضعيت اقليم دفاعي کشور در مناطق کويري، بياباني و سواحل مکران با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP ( DOI : 0)
( علیرضا کربلایی - علی حنفی - سید اسعد حسینی - عباس علی پور )
12 - تحلیل آمار فضایی ریزگردهای استان خوزستان ( DOI : 0)
( احمد رضا نخعی نژاد فرد - مرضیه موغلی )
13 - مطالعه شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک با تاکید بر نظریه گاتمن و کاکس ( DOI : 0)
( حسن کامران دستجردی - مرجان بدیعی ازنداهی - یاشار ذکی - سید عباس احمدی - نرجس سادات حسینی نصرابادی )