آخرین شماره


شماره 57 سال 16
تابستان 1397
دانلود فایل

1 - ارزیابی پیامدهای تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و معیشت روستایی مطالعه موردی؛ کشاورزان روستایی دهستان میغان نهبندان ( DOI : 0)
( جواد مکانیکی - مرتضی اسمعیل نژاد - محمد اکبرپور - محمود فال سلیمان )
2 - تحلیلی بر تحقق پذیری اصول و معیارهای نوشهرسازی جهت احیای بافت¬های فرسوده شهری ( مطالعه موردی : منطقه 10 شهر تهران) ( DOI : 0)
( فرخنده رنجبر - پروانه زیویار - رحیم سرور )
3 - ارائه فرآیند پیشنهادی تدوین طرح های توسعه شهری بر مبنای رویکرد آینده نگاری ( DOI : 0)
( شیما دادفر - واراز مرادی مسیحی - رضا احمدیان - علی رضا بندرآباد )
4 - ارزیابی مدیریت پروژه های اجرای طرحهای هادی روستایی با روش PMBOK در برنامه پنجم توسعه استان گیلان ( DOI : 0)
( نصرالله مولائی هشجین - مریم علینقی پور )
5 - مدلسازی و تبیین علّی عوامل موثر بر فرصتهای کارآفرینی در مناطق کویری با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردي: کوير مرنجاب) ( DOI : 0)
( محسن شاطریان - صدیقه کیانی سلمی - پریناز زورمند )
6 - «ارزیابی شاخص¬های توانمندسازی در سکونتگاه¬های غیررسمی با رویکرد دارایی مبنا در کلانشهر تهران- نمونه موردی: محله میان¬آباد اسلام¬شهر» ( DOI : 0)
( مصطفی بهزادفر - عبدالحمید نقره‌کار - سید کمیل صالحی )
7 - تحلیل پیامدهای منطقه‌ای و جهانی بحران ژئوپلیتک سوریه (با تأکید بر بحران آوارگان) ( DOI : 0)
( سیدهادی زرقانی - ابراهیم احمدی )
8 - تحلیلی بر آسیب¬شناسی اجتماعی ناشی از بافت فرسوده در شهر دوگنبدان (گچساران) با تأکید بر شاخص امنیت ( DOI : 0)
( محمد حاصل نژاد - علی شمس الدینی - محمد رضا رضایی )
9 - ریزمقیاس سازی داده رطوبت خاک ESA با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA ( DOI : 0)
( علی اکبر متکان - داود عاشورلو - حسین عقیقی - غلامرضا گل صفتان )
10 - بررسی اثرات گردشگری درتوسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی : روستاهای شهرستان تالش) ( DOI : 0)
( سمیرا اصغری )
11 - ارزیابی تطبیقی تجربه بزرگراه های تخریب شده در کشورهای مختلف جهان ( DOI : 0)
( سمانه جليلي صدرآباد )
12 - ارزیابی تغییرات کاربری و گسترش افقی شهری با تاکید بر نقش اقصاد شهری نمونه موردی شهر اردبیل ( DOI : 0)
( احمد حاج علیزاده )