آخرین شماره


شماره 51 سال 14
زمستان 1395
دانلود فایل

1 - نقش کارگاههای شیرپزی در شکل‌گیری جریان های فضایی مورد مطالعه: سکونتگاههای نواحی هشترود و چاراویماق (آذربایجان شرقی) ( DOI : 0)
( عباس سعیدی - مصطفي طالشی - ریحانه سلطانی مقدس - اسدالله حیدری )
2 - مکان یابی سطوح موثر بر دبی اوج سیل به منظور برنامه ریزی و مهار سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان) ( DOI : 0)
( زهرا حجازي زاده - علیرضا حسینی - صمد شادفر )
3 - اثرات زیست محیطی سیاست گزاری های امنیتی و نظامی اسرائیل ( DOI : 0)
( رضا التیامی زاده - حسن کامران دستجردی )
4 - آسیب شناسی احداث پیاده راه ها در شهر تهران (مطالعه موردی: میدان 15 خرداد – میدان امام حسین(ع)) ( DOI : 0)
( پروانه شاه حسینی - مهناز اسماعیلیان طارمی )
5 - معدن کاری فیروزه نیشابور در ایران باستان ( DOI : 0)
( محمد مهدي حسين زاده - صمد شادفر - کاظم نصرتي )
6 - شهر خلاق و شاخص‌های شهر خلاق ایرانی ( DOI : 0)
( باقر فتوحی مهربانی - محمد مهدي حسين زاده - کاظم نصرتي )
7 - مدل سازی دیرینه محیطی با استفاده از ایزوتوپهای پایدار اکسیژن و کربن در کربنات های پدوژنیک و سیمانی حوضه آبخیز رودخانه سقز ( DOI : 0)
( محمد مهدي حسين زاده - کاظم نصرتي - خه بات درفشی )
8 - مکانیابی سوله های مدیریت بحران در سطح منطقه یک شهر تهران ( DOI : 0)
( آزیتا رجبی - محمد مهدی گندمی )
9 - جایگاه اعتماد عمومی‌شده در تابع تولید در بخش های اقتصادی ایران(مطالعه موردی:هشت بخش اقتصادی اقتصاد ایران) ( DOI : 0)
( عباس شاکری - فرشاد مومنی - تیمور محمودی - سعیده علیزاده )
10 - تحلیل همدید بارش های حدی و فراگیر در کرانه های غربی خزر با تأکید بر الگوهای فشار تراز دریا ( DOI : 0)
( امیرحسین حلبیان )
11 - بررسی آسيب پذيري بافتهای شهری در مقابل خطر زمین لرزه (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز) ( DOI : 0)
( علی پناهی - اکبر عبدالله زاده طرف )
12 - ارزیابی و تحلیل مؤلفه های زیست پذیری کلانشهر تهران ( DOI : 0)
( حمیدرضا وارثی - جمال محمدی - سید علی موسوی نور )
13 - ارزیابی اثرات واگذاری مدیریت فضاهای اجتماعی محلات شهر تهران به مدیریت محله (مطالعه موردی: محلات تجریش و نعمت آباد تهران) ( DOI : 0)
( لطفعلی کوزه گر کالجی - سید محمد رضازاده - احمد عالی محمدی )
14 - ارزيابي روند گسترش افقی شهر در حريم گسل هاي لرزه اي و مناطق خطرپذیر طبیعی و پیامدهای آن (مطالعه موردي: شهرستان سقز در استان کردستان) ( DOI : 0)
( هیمن شهابی - ارسطو یاری - محمود یزدانی - ممند سالاری )
15 - ارزیابی و تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری تبریز ( DOI : 0)
( هوشنگ سرور - منیژه لاله پور - سولماز سربازگلی )
16 - نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان ( DOI : 0)
( محمدعلي احمديان - كتايون عليزاده - رشید بوکانی )
17 - اثرات گرمایش جهانی بر دمای کمینه ایران ( DOI : 0)
( حسین محمدی - فیروز رنجبر - معصومه مقبل )
18 - بررسی توزیع جغرافیایی قومیت های ایران و نقش آن بر تحولات آینده ( DOI : 0)
( حیدر لطفی )
19 - تلفیق داده اقلیمی و سنجش از دوری به منظور پایش وضعیت خشکیدگی بلوط (مطالعه موردی منطقه ایلام) ( DOI : 0)
( مجتبی نساجی زواره - رسول خانجانزاده کاکرود - ایرج قاسمی )
20 - ژئوگفتمان جریان تکفیری IS و بازنمایی رسانه ای آن با تمرکز بر رسانه¬های دیجیتال ( DOI : 0)
( امیر محسن زادگان - حسین مسعودنیا - امیرمسعود شهرام نیا - سیدجواد امام جمعه زاده )