آخرین شماره


شماره 58 سال 16
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - نقش حقوق شهروندی در توسعه¬ی سیاسی نهادهای شهری (¬مورد پژوهی؛ شهرداری تهران) ( DOI : 0)
( افشین متقی دستنایی - مصیب قره بیگی )
2 - تحلیل عوامل موثر در آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان از منظر جغرافیای سیاسی ( DOI : 0)
( محمود واثق - سید عباس احمدی - عباس طباطبایی )
3 - راهبردهای ارتقاء نقش مدیریت محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش آفتاب شهرستان تهران) ( DOI : 0)
( مصطفی هرائینی - محمدرضا رضوانی )
4 - تحلیلی بر تأثیر حکمروایی خوب در بهبود کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دهگلان) ( DOI : 0)
( حامد قادرمرزی - عاطفه احمدی - فرهاد جوان - حسین احمدی )
5 - • چالش¬های توسعه پایدار با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) (مطالعه موردی روستاهای شهرستان ساوه) ( DOI : 0)
( تهمینه دانیالی )
6 - تبیین زیست پذیری روستاهای منطقه کلانشهری تهران (مورد مطالعه: شهرستان ورامین) ( DOI : 0)
( کامران زنگیشه - علیرضا استعلاجی - نصرالله فلاح تبار )
7 - نقد علمی و "نقد" پویش ساختاری- کارکردی ( DOI : 0)
( عباس سعیدی )
8 - تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی پیرامون اکوسیستم رودخانه ای مبتنی بر الگوی بوم روستا مطالعه موردی: روستاهای پیرامون اکوسیستم رودخانه کشکان( شهرستان پلدختر) ( DOI : 0)
( فرزاد حقی زاده - وحید ریاحی - فرهاد عزیزپور - پرویز ضیائیان فیروز آبادی )
9 - آسیب شناسی تعاونی های تولید در راستای توسعه پایدار روستایی نمونه موردی :تعاونی های تولید شهرستان ساوه* ( DOI : 0)
( گیتی صلاحی اصفهانی )
10 - تحلیل آماری دمای 35 ایستگاه طولانی مدت هواشناسی ایران در بازه زمانی 2010-1960 ( DOI : 0)
( مینا میریان - مصطفی کرمپور - محمد مرادی - هوشنگ قائمی - بهروز نصیری )
11 - محدوده جغرافیایی تمدن اسلامی ( DOI : 0)
( حسين رحماني تيركلايي - ناصر صادقیان )
12 - ارزيابي میزان اثرپذیری مشارکت شهروندان از کيفيت زندگي در امور شهري (نمونه موردی شهر نی‌ریز) ( DOI : 0)
( محمدرضا رضایی - زهرا آسیابانی )
13 - تحلیل عدم¬قطعیت پارامترها برای شبیه¬سازی جریان رودخانه با کاربرد روش GLUE برای یک مدل جفت¬شده سطح زمین- آبشناسی ( DOI : 0)
( مریم شفیعی - Javad Bazrafshan - پرویز ایران نژاد )
14 - شناسایی سامانه های گردشی وردسپهر در ارتباط با بارش های مخاطره آمیز حوضه آبریز کرخه ( DOI : 0)
( فردین قدمی - زهرا حجازي زاده - بهلول علیجانی )