آخرین شماره


شماره 52 سال 15
بهار 1396
دانلود فایل

1 - توان¬سنجی توسعه پایدار کالبدی- فضایی در ناحیة ابهر (استان زنجان) ( DOI : 0)
( عباس سعیدی - بیژن رحمانی - عبدالرضا رحمانی فضلی - فرهاد عزیزپور - ابوالفضل مرادی )
2 - امکان¬سنجی جمع¬آوری رواناب در شبکه بزرگراههای شهر تهران مطالعه موردی: منطقه 1 و 3 تهران ( DOI : 0)
( منیژه قهرودی تالی - حسن صدوق - نگین الماسیان )
3 - واکاوی عوامل موثر بر تحقق¬پذیری مدیریت یکپارچه شهری مطالعه موردی: کلانشهر تهران ( DOI : 0)
( رحیم سرور - مجیدرضا آشتیانی عراقی - مجید اکبری )
4 - نقش شهر الکترونیک در ارتقاء شاخص‌های توسعه پایدار شهری با تأکید بر بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: شهر کرج) ( DOI : 0)
( دکتر علیرضا استعلاجی - فاطمه طالبی )
5 - دورنمای فرین‌های گرم ایران مبتنی بر برونداد مدل میان‌مقیاس منطقه¬ایی (REGCM4) ( DOI : 0)
( محمود احمدی - عباسعلی داداشی رودباری - رضا ابراهیمی )
6 - ارزیابی و تحلیل میزان تاب¬¬آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل FANP و ویکور ( DOI : 0)
( سعید زنگنه شهرکی - کرامت اله زیاری - محمد پوراکرمی )
7 - باز‌تعریفی از ژئوپلیتیک شیعه (با تأکید بر راه پیمایی اربعین) ( DOI : 0)
( حمید رضا محمدی - ندیمه سلیم نژاد - ابراهیم احمدی )
8 - اثرات گردشگری بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی، از دید جامعه میزبان مطالعه موردی: بخش اورامان (شهرستان سروآباد) ( DOI : 0)
( دکتر سعدی محمدی - اسکندر مرادی - زبیده رشیدی )
9 - نقش عوامل محیطی و کالبدی در ارتقاء امنیت فضاهای شهری مورد مطالعه: منطقه 8 شهرداری تهران ( DOI : 0)
( نفیسه مرصوصی - سارینا عظیمی )
10 - بررسی تاثیرات به¬کارگیری سیستم نظارت هوشمند (CCTV) در کاهش جرائم شهری ( DOI : 0)
( محمود واثق - حسین حاتمی نژاد - مهتاب جعفری )
11 - توسعه گردشگری اجتماع محور با تأکید بر جنبه‌های قومی محلی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) ( DOI : 0)
( اعظم صفرآباد - منصور طبیعی )
12 - پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان ( DOI : 0)
( محسن جان پرور - ریحانه صالح آبادی )
13 - اثرات توان گردشگری در گسترش زیرساخت ها و ایجاد شهر خلاق مطالعه موردی: شهر کرمانشاه ( DOI : 0)
( محسن شاطریان - رسول حیدری سورشجانی - ژیلا ورفی نژاد )
14 - شاخص های کالبدی شهر یزد ( DOI : 0)
( بهنام مغانی - زهرا خدامان )
15 - نوسان عناصر اقلیمی و اثرات آن‌ بر آبدهی رودخانه جراحی ( DOI : 0)
( رضا برنا )
16 - ارزیابی تطبیقی از ویژگی های فضای کالبدی شهر در بروز رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: شهرک کارشناسان و شهرک کوثر در اردبیل) ( DOI : 0)
( علی فتحی )
17 - تبيين تنش هاي سياسي - اجتماعي ناشي از آب در خراسان جنوبي مورد: منطقه اسفدن و افين ( DOI : 0)
( سید عباس احمدی - اسدالله رمضانی )
18 - واکاوی آسیب پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهرهای منطقه ایی یک مطالعه موردی در شهر گرگان ( DOI : 0)
( حسن اميني - حسین موسی زاده - شیما کریمی - امید تبریزی - سمیرا قیاسی )
19 - بررسی رابطه متقابل بین پارامترهای موثر در مکان یابی سایت های پرواز تفریحی (مطالعه موردی: استان اصفهان) ( DOI : 0)
( امیر گندمکار - نوشین قاسمی - فاطمه دانشور )
20 - امنیت زیست‌محیطی و امنیت ملی ایران در بستر تحولات هیدروپلیتیک مرزی مطالعه موردی: هریرود ( DOI : 0)
( حسن کامران دستجردی - احسان یاری - مرضیه عابدی )