جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971130177676 برنامه ریزی راهبردی گردشگری استان ایلام با استفاده از تکنیک Meta swot
سجاد دارابی
لطفعلی کوزگر کالجی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)