جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970816165438 مدل یابی موانع تحقق پذیری طرح های آمایش سرزمین استان تهران با رویکرد آینده پژوهی
فرزانه سلامی
رضا برنا
بابک جعفریان
2 13970709164684 مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین با تأکید بر کارآیی مدل ژئومورفولوژیکی در ایران
زهرا رنجبرباروق
علی احمدآبادی
موسی کمانرودی کجوری
عزت اله قنواتی
3 13970901165716 تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی
کیومرث یزدان پناه درو
زهرا پیشگاهی فرد
حسین حاتمی نژاد
عتیق الله قمری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)