جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970413213831133098 تحلیل عوامل موثر در آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان از منظر ژئوپلیتیک
محمود واثق
سید عباس احمدی
عباس طباطبایی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)