جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970709164684 مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین با تأکید بر کارآیی مدل ژئومورفولوژیکی در ایران
زهرا رنجبرباروق
علی احمدآبادی
موسی کمانرودی کجوری
عزت اله قنواتی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)