جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397023102958112284 تحلیلی بر تأثیر حکمروایی خوب در بهبود کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دهگلان)
فرهاد جوان
عاطفه احمدی
حسین احمدی
حامد قادرمرزی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)