جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970205142150101803 تحلیل آماری دمای 35 ایستگاه طولانی مدت هواشناسی ایران در بازه زمانی 2010-1960
مصطفی کرمپور
محمد مرادی
هوشنگ قائمی
بهروز نصیری
مینا میریان
2 13970827165649 نقش حقوق شهروندی در توسعه¬ی سیاسی نهادهای شهری (¬مورد پژوهی؛ شهرداری تهران)
افشین متقی دستنایی
مصیب قره بیگی
3 13971112167322 نقش شهر الکترونیک در ارتقاء شاخص‌های توسعه پایدار شهری با تأکید بر بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: شهر کرج)
فاطمه طالبی
دکتر علیرضا استعلاجی
4 13971217178075 تحلیل اثرات تنش گرمایی بر شهروندان تهرانی
فرزانه افضلی نیا
منوچهر فرج زاده
حسین محمدی
5 13971217178086 بررسی و ارتباط سنجی روند سری¬های دمایی و روزهای همراه با گردوغبار استان همدان
فاطمه دانشور
راضیه فنایی
حسین کاردان
مریم السادات احدی نژاد
نجمه رضایی
امیر گندمکار
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)