جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970729165140 تبیین زیست پذیری روستاهای منطقه کلانشهری تهران (مورد مطالعه: شهرستان ورامین)
کامران زنگیشه
نصرالله فلاح تبار
علیرضا استعلاجی
2 1397051510181163704 بررسی جایگاه مفهوم زیست پذیری شهری در طرح توسعه شهری(نمونه مطالعاتی: طرح جامع شهر زنجان
محسن احدنژاد روشتی
ژیلا سجادی
وحید یاری قلی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)