جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397051510181163704 بررسی جایگاه مفهوم زیست پذیری شهری در طرح توسعه شهری(نمونه مطالعاتی: طرح جامع شهر زنجان
محسن احدنژاد روشتی
ژیلا سجادی
وحید یاری قلی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)