جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971201177716 نقش احداث و بهره‌برداری از سد علويان در تحول نظام فضايی سکونتگاههای روستايی نواحی مراغه و بناب(1374-1396)
رسول غفاري راد
عباس سعیدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)