جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139706211992164344 تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی پیرامون اکوسیستم رودخانه ای مبتنی بر الگوی بوم روستا مطالعه موردی: روستاهای پیرامون اکوسیستم رودخانه کشکان( شهرستان پلدختر)
وحید ریاحی
فرهاد عزیزپور
پرویز ضیائیان فیروز آبادی
فرزاد حقی زاده
2 1397023102958112284 تحلیلی بر تأثیر حکمروایی خوب در بهبود کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دهگلان)
فرهاد جوان
عاطفه احمدی
حسین احمدی
حامد قادرمرزی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)