جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970212113416111904 موقعیت راهبردی صنعت گردشگری شهرستان تکاب و راهبردهای توسعه آن
مهدی ابراهیمی
سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)