جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971020166808 ارزیابی اثرات واگذاری مدیریت فضاهای اجتماعی محلات شهر تهران به مدیریت محله (مطالعه موردی: محلات تجریش و نعمت آباد تهران)
لطفعلی کوزه گر کالجی
احمد عالی محمدی
سید محمد رضازاده
2 13970511121412153633 سنجش توسعه¬ی پایدار محله¬ای (مطالعه¬ی موردی : شهر خرم¬آباد)
مریم جعفری مهرآبادی
اصغر شکرگزار
سمیه رحیمی یکتا
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)