جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971020166808 ارزیابی اثرات واگذاری مدیریت فضاهای اجتماعی محلات شهر تهران به مدیریت محله (مطالعه موردی: محلات تجریش و نعمت آباد تهران)
لطفعلی کوزه گر کالجی
احمد عالی محمدی
سید محمد رضازاده
2 13970511121412153633 سنجش توسعه ی پایدار محله ای (مطالعه ی موردی : شهر خرم آباد)
مریم جعفری مهرآبادی
اصغر شکرگزار
سمیه رحیمی یکتا
3 1397031732021112609 تحلیلی بر کیفیت محله‌های شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر پایدار مطالعه موردی: محله هوسم، شهر رودسر
شیرین زربخش
رضا پرویزی
نادر زالی
سیدرضا آزاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)