جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397031120146112518 راهبردهای ارتقاء نقش مدیریت محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش آفتاب شهرستان تهران)
محمدرضا رضوانی
مصطفی هرائینی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)