جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139702032136101755 ارزیابی شاخص های کالبدی مسکن با رویکرد توسعه پایدار (مطالعۀ موردی:مناطق 2و4 شهر تبریز)
حسن محمود زاده
مازیار حسین پور
مهدی هریسچیان
رسول قربانی
2 139703302047112859 ارزیابی میزان رضایتمندی و سنجش کیفیت محیط مساکن سازمانی کیفیت (مطالعه موردی: مساکن سازمانی شهر اصفهان)
مسعود تقوایی
عطیه علی اکبری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)