جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970701164524 تأثیر مهاجرت روستایی در امنیت غذایی با تأکید بر منابع آب (مطالعه موردی : روستاهای شهرستان خوانسار استان اصفهان )
بیژن رحمانی
حمیده سادات آقامیری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)