جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980625192158 مکان گزینی مراکز مدیریت بحران روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان اردبیل)
بهرام ایمانی
حسن حسینی اميني
رضا طالبی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)