جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970918166062 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نوک‌آباد، شهرستان خاش)
محمدرضا دهمرده قلعه نو
منصور ریگی
حسین پیری صحراگرد
2 13971113177344 ارزیابی تغییرات کالبدی – فضایی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و به کارگیری روش ترکیبی زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار (مطالعه موردی : شهر کرمانشاه )
میترا محمودیان
رحیم سرور
یوسفعلی زیاری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)