جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397040716250113027 تحلیل عدم قطعیت پارامترها براي شبیه سازي جریان رودخانه با کاربرد روشGLUE
مریم شفیعی
پرویز ایران نژاد
Javad Bazrafshan
2 139705030493153462 شناسایی سامانه های گردشی وردسپهر در ارتباط با بارش های مخاطره آمیز حوضه آبریز کرخه
زهرا حجازي زاده
بهلول علیجانی
فردین قدمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)