جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139702241648112143 ارزيابي میزان اثرپذیری مشارکت شهروندان از کيفيت زندگي در امور شهري (نمونه موردی شهر نی‌ریز)
زهرا آسیابانی
محمدرضا رضایی
2 1397023102958112284 تحلیلی بر تأثیر حکمروایی خوب در بهبود کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دهگلان)
فرهاد جوان
عاطفه احمدی
حسین احمدی
حامد قادرمرزی
3 13971020166808 ارزیابی اثرات واگذاری مدیریت فضاهای اجتماعی محلات شهر تهران به مدیریت محله (مطالعه موردی: محلات تجریش و نعمت آباد تهران)
لطفعلی کوزه گر کالجی
احمد عالی محمدی
سید محمد رضازاده
4 13971217178080 ارائه الگوی ترکیبی زیست¬پذیری کلانشهر تهران بر اساس شاخص¬های زیرساختی
سید علی موسوی نور
جمال محمدی
حمید رضا وارثی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)