نویسنده = محمود واثق
نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در طراحی استراتژی رزم مدرن با تاکید بر نظریه پیچیدگی- آشوب

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 113-135

محمدرضا احمدی یقین؛ کیومرث یزدانپناه درو؛ محمود واثق؛ محمدحسن نامی


تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 39-52

مهتاب جعفری؛ محمود واثق؛ زهرا پیشگاهی ‏فرد؛ کیومرث یزدان ‏پناه درو


تحلیل عوامل موثر در آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان از منظر ژئوپلیتیک

دوره 16، شماره 58، آذر 1397، صفحه 115-140

محمود واثق؛ سید عباس احمدی؛ عباس طباطبایی


بررسی تاثیرات به کارگیری سیستم نظارت هوشمند (CCTV) در کاهش جرائم شهری

دوره 15، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 155-168

محمود واثق؛ حسین حاتمی نژاد؛ مهتاب جعفری