نویسنده = رحیم سرور
تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه پایدار منطقه‌ای مکران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

ابوالفضل شاه علی؛ رحیم سرور؛ علی توکلان


تحلیل تطبیقی حکمروایی خوب شهری- مطالعه موردی: مناطق 2 و 10 شهر تهران

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 79-94

شبناز خمجانی؛ رحیم سرور؛ طوبی امیرعضدی؛ آزاده اربابی سبزواری


تحلیل روند تحقق پذیری شهر همیار کودک (Cfc) مطالعه موردی: شهر شیراز

دوره 15، شماره 55، اسفند 1396، صفحه 1-20

آزاده حاجی زاده؛ رحیم سرور؛ عبدالرضا فرجی راد


طراحی مدل توسعه گردشگری غذا در ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

دوره 15، شماره 53، شهریور 1396، صفحه 73-90

رحیم سرور؛ مجید اکبری؛ بهروز درویش


واکاوی عوامل موثر بر تحقق پذیری مدیریت یکپارچه شهری؛ مطالعه موردی: کلانشهر تهران

دوره 15، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 37-52

رحیم سرور؛ مجید رضا آشتیانی؛ مجید اکبری


علل کاهش سطح آب دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 50، آذر 1395، صفحه 93-110

اکبر صوفی؛ پرویز کردوانی؛ رحیم سرور


سنجش میزان توسعه یافتگی ساختارهای اقتصادی- اجتماعی شهرهای استان آذربایجان شرقی

دوره 10، شماره 35، اسفند 1391، صفحه 57-82

رحیم سرور؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری