نویسنده = ���������������� ������������
بهینه سازی جهت سازه های ساختمانی بر اساس تابش انرژی خورشید در همدان

دوره 17، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 5-20

سیدمحمد حسینی؛ زهرا حجازی زاده؛ علیرضا کربلایی؛ عبدالرضا کاشکی


آسایش حرارتی در ایران

دوره 13، شماره 46، آذر 1394، صفحه 21-39

زهرا حجازی زاده؛ علیرضا کربلایی