کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
توزیع فضایی و پهنه‌بندی محرومیت در شهر اصفهان

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 37-62

رسول باقری؛ مهدی ابراهیمی بوزانی؛ رضا مختاری ملک آبادی


تحلیل اثرات تنش گرمایی بر شهروندان تهرانی

دوره 15، شماره 53، شهریور 1396، صفحه 91-111

فرزانه افضلی نیا؛ حسین محمدی؛ منوچهر فرج زاده


واکاوی عوامل موثر بر تحقق پذیری مدیریت یکپارچه شهری؛ مطالعه موردی: کلانشهر تهران

دوره 15، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 37-52

رحیم سرور؛ مجید رضا آشتیانی؛ مجید اکبری


پایداری توسعه کلانشهر تبریز و تدوین الگوی توسعه آن

دوره 12، شماره 43، اسفند 1393، صفحه 37-55

نفیسه مرصوصی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ اسماعیل نصیری؛ یوسف محمدزاده