کلیدواژه‌ها = تهران
تبیین وضعیت شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری در شهر تهران

دوره 19، شماره 70، آذر 1400، صفحه 135-151

غلامرضا سروشان؛ پروانه زیویار؛ عبداله هندیانی؛ علی توکلان


بازخوانی مفهوم سکونت در محلات تهران در دورۀ قاجار و پهلوی (مبتنی بر بررسی تفسیری تاریخ‌نوشته‌های فرهنگی و اجتماعی)

دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 54-70

غلامرضا حقیقت نائینی؛ محمد شیخی؛ مرتضی محمودی مهماندوست


زنان و وقف (نمونه موردی : شهر تهران در دوره های قاجاریه و پهلوی)

دوره 17، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 149-165

پروانه شاه حسینی؛ هاله معیری


تبیین زیست پذیری روستاهای منطقه کلانشهری تهران (مورد مطالعه: شهرستان ورامین)

دوره 16، شماره 58، آذر 1397، صفحه 214-239

کامران زنگیشه؛ علیرضا استعلاجی؛ نصرالله فلاح تبار


راهبرد صیانت و توسعه پایدار حریم تهران با تاکید بر ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی آن

دوره 15، شماره 55، اسفند 1396، صفحه 281-296

مهدی امینی؛ یوسفعلی زیاری؛ عبدالرضا فرجی راد


تحلیل روند روزانه آلاینده های هوای کلانشهر تهران

دوره 15، شماره 54، آذر 1396، صفحه 217-228

راحله صنیعی؛ علی زنگی آبادی؛ محمد شریفی کیا


امکان سنجی جمع آوری رواناب در شبکه بزرگراه های شهر تهران؛ مطالعه موردی: منطقه 1 و 3 تهران

دوره 15، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 25-36

منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق؛ نگبن الماسیان


ابعاد زیست پذیری در منطقه 17 تهران

دوره 14، شماره 50، آذر 1395

علی شماعی؛ لیلا بیگدلی


ارزیابی پایداری اجتماعی با استفاده از منطق فازی

دوره 10، شماره 35، اسفند 1391، صفحه 19-39

ایرج تیموری؛ رحمت الله فرهودی؛ محمد تقی رهنمایی؛ مهدی قرخلو


ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: محله یافت آباد)

دوره 9، شماره 31، اسفند 1390، صفحه 33-54

محمد باقر قالیباف؛ مجتبی روستایی؛ مهدی رمضان زاده لسبویی؛ محمدرضا طاهری