کلیدواژه‌ها = تهران
تبیین وضعیت شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری در شهر تهران

دوره 19، شماره 70، آذر 1400، صفحه 135-151

غلامرضا سروشان؛ پروانه زیویار؛ عبداله هندیانی؛ علی توکلان


بازخوانی مفهوم سکونت در محلات تهران در دورۀ قاجار و پهلوی (مبتنی بر بررسی تفسیری تاریخ‌نوشته‌های فرهنگی و اجتماعی)

دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 54-70

غلامرضا حقیقت نائینی؛ محمد شیخی؛ مرتضی محمودی مهماندوست


زنان و وقف (نمونه موردی : شهر تهران در دوره های قاجاریه و پهلوی)

دوره 17، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 149-165

پروانه شاه حسینی؛ هاله معیری


تبیین زیست پذیری روستاهای منطقه کلانشهری تهران (مورد مطالعه: شهرستان ورامین)

دوره 16، شماره 58، آذر 1397، صفحه 214-239

کامران زنگیشه؛ علیرضا استعلاجی؛ نصرالله فلاح تبار


راهبرد صیانت و توسعه پایدار حریم تهران با تاکید بر ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی آن

دوره 15، شماره 55، اسفند 1396، صفحه 281-296

مهدی امینی؛ یوسفعلی زیاری؛ عبدالرضا فرجی راد


تحلیل روند روزانه آلاینده های هوای کلانشهر تهران

دوره 15، شماره 54، آذر 1396، صفحه 217-228

راحله صنیعی؛ علی زنگی آبادی؛ محمد شریفی کیا


امکان سنجی جمع آوری رواناب در شبکه بزرگراه های شهر تهران؛ مطالعه موردی: منطقه 1 و 3 تهران

دوره 15، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 25-36

منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق؛ نگبن الماسیان


ابعاد زیست پذیری در منطقه 17 تهران

دوره 14، شماره 50، آذر 1395، صفحه 171-191

علی شماعی؛ لیلا بیگدلی


ارزیابی پایداری اجتماعی با استفاده از منطق فازی

دوره 10، شماره 35، اسفند 1391، صفحه 19-39

ایرج تیموری؛ رحمت الله فرهودی؛ محمد تقی رهنمایی؛ مهدی قرخلو


ارزیابی و سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل شهرها با استفاده از مدلهای کمی (مطالعه تطبیقی بین کلان شهره ای تهران و سیدنی)

دوره 10، شماره 32، خرداد 1391، صفحه 49-74

احمد پور احمد؛ صابر محمد پور؛ ایوب منوچهری میاندواب؛ احمد خلیلی


ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: محله یافت آباد)

دوره 9، شماره 31، اسفند 1390، صفحه 33-54

محمد باقر قالیباف؛ مجتبی روستایی؛ مهدی رمضان زاده لسبویی؛ محمدرضا طاهری