کلیدواژه‌ها = شهر
تبیین فلسفی- مفهومی ژئوپلیتیک شهری

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 164-184

آرش قربانی سپهر؛ محسن جان پرور


بررسی روابط متقابل سیاست و فضای شهر با تأکید برگونه شناسی اقلیمی

دوره 17، شماره 63، اسفند 1398، صفحه 5-26

حسن کامران؛ نرجس سادات حسینی


جغرافیای سیاسی شهر، چیستی و چرایی

دوره 16، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 1-23

حسن کامران دستجردی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی


مطالعه شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک با تاکید بر نظریه گاتمن و کاکس

دوره 16، شماره 56، خرداد 1397، صفحه 192-207

حسن کامران؛ مرجان بدیعی؛ یاشار ذکی؛ سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی


ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری شهری در راستای توسعه پایدار / مورد مطالعه: شهرستان شوشتر

دوره 15، شماره 54، آذر 1396، صفحه 79-96

سعید امان پور؛ سعید ملکی؛ محسن احد نژاد؛ سمیرا مرادی مفرد


ارزیابی شاخص های شهروندی در برنامه ریزی شهری

دوره 13، شماره 47، اسفند 1394، صفحه 99-115

حمیدرضا وارثی؛ محمود محمودزاده