کلیدواژه‌ها = مهاجرت
تحلیل عوامل موثر در آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان از منظر ژئوپلیتیک

دوره 16، شماره 58، آذر 1397، صفحه 115-140

محمود واثق؛ سید عباس احمدی؛ عباس طباطبایی


تحلیل پایداری اجتماعی اثرات توسعه صنعتی منطقه ویژه پارس جنوبی در بخش عسلویه

دوره 12، شماره 41، شهریور 1393، صفحه 63-82

سیدحسن صدوق؛ ژیلا سجادی؛ سید نورالدین امیری


چالش های مدیریت روستایی از دیدگاه شوراهای اسلامی

دوره 12، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 73-92

نصرالله مولایی؛ آمار تیمور؛ احمد حاجی علیراده