کلیدواژه‌ها = فضا
تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 39-52

مهتاب جعفری؛ محمود واثق؛ زهرا پیشگاهی ‏فرد؛ کیومرث یزدان ‏پناه درو


تحلیل هنجاری ویژگی های بارشی و منابع آبی ایران در متون جغرافیدانان ایران

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 38-50

فرخ ملک زاده؛ محمد حسین رامشت؛ سمیه السادات شاهزیدی


نقش شاخص‌های تأثیر گذار در شهر خلاق جهت خلق فضاهای تعاملی شهری (مورد مطالعه: شهر ری)

دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 109-124

منیر میرزایی؛ عباس ارغان؛ محمدرضا زند مقدم


جغرافیای سیاسی شهر، چیستی و چرایی

دوره 16، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 1-23

حسن کامران دستجردی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی