کلیدواژه‌ها = آینده نگاری
آسیب شناسی تحقق پذیری طرح های شهری در ایران : نمونه موردی منطقه 22 شهر تهران

دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 25-37

لطیف پنداریان؛ جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت


تدوین فرآیند طرح های توسعه شهری بر مبنای رویکرد آینده نگاری

دوره 16، شماره 57، شهریور 1397، صفحه 30-46

دادفر شیما؛ واراز مرادی مسیحی؛ رضا احمدیان؛ علی رضا بندرآباد