کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
ارائه الگوی نقش اجتماعات محلی در توسعه پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی منطقه 8 شهر تهران)

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 61-77

مریم رحمانی لشگری؛ علیرضا استعلاجی؛ آزیتا رجبی؛ مجید ولی شریعت پناهی


دوگانگی فضایی زیست پذیری در منطقه 7 کلانشهر تهران

دوره 19، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 43-61

معصومه جلیلی؛ فرزانه ساسانپور؛ علی شماعی؛ حبیب اله فصیحی


تحلیلی برکیفیت محله های شهری با تأکید بر مؤلفه های شهر پایدار مطالعه موردی: محله هوسم، شهر رودسر

دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 186-200

سید رضا آزاده؛ شیرین زربخش؛ رضا پرویزی؛ نادر زالی


تبیین قابلیت های کارآفرینی در مناطق روستایی (مطالعه موردی منطقه سبلان)

دوره 17، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 33-46

فرزانه عقبایی؛ علیرضا استعلاجی؛ پرویز کردوانی


ارزیابی روند توسعه شهری با روش جا پای جغرافیا (مطالعه موردی:منطقه 13کلان شهر تهران)

دوره 17، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 137-148

سمیه سادات سجادی؛ عباس ارغان؛ زینب کرکه ابادی


نقش انرژی خورشید در توسعه پایدار شهر تهران (مطالعه موردی: ساختمان مسکونی)

دوره 16، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 38-55

بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه؛ صابر شفائی گیگلو


نقد علمی و نقد پویش ساختاری-کارکردی

دوره 16، شماره 58، آذر 1397، صفحه 5-20

عباس سعیدی


حکمروایی آب و توسعه منطقه ای مورد: منطقه آبیاری کرخه(خوزستان)

دوره 16، شماره 56، خرداد 1397، صفحه 5-19

عباس سعیدی؛ کاوه معصومی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ جواد اطاعت


ارزیابی شاخص های کالبدی مسکن با رویکرد توسعه پایدار (مطالعۀ موردی:مناطق 2و4 شهر تبریز)

دوره 16، شماره 56، خرداد 1397، صفحه 90-107

رسول قربانی؛ حسن محمود زاده؛ مازیار حسین پور


ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری شهری در راستای توسعه پایدار / مورد مطالعه: شهرستان شوشتر

دوره 15، شماره 54، آذر 1396، صفحه 79-96

سعید امان پور؛ سعید ملکی؛ محسن احد نژاد؛ سمیرا مرادی مفرد


کارآمدی نظام های زراعی با تاکید بر توسعه پایدار؛ مورد: بخش مرکزی ورامین (استان تهران)

دوره 12، شماره 43، اسفند 1393، صفحه 1-36

مصطفی طالشی؛ ریحانه سلطانی مقدس؛ مانی سعیدی


مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار شهرستان های استان یزد

دوره 11، شماره 39، اسفند 1392، صفحه 293-316

ملیحه ذاکریان؛ نجف موسوی؛ علی باقری کشکولی


سنجش میزان توسعه یافتگی ساختارهای اقتصادی- اجتماعی شهرهای استان آذربایجان شرقی

دوره 10، شماره 35، اسفند 1391، صفحه 57-82

رحیم سرور؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری