کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
ریزمقیاس سازی داده رطوبت خاک Esa با استفاده از تصاویر ماهواره Noaa

دوره 16، شماره 57، شهریور 1397، صفحه 146-157

علی اکبر متکان؛ داود عاشورلو؛ حسین عقیقی؛ غلامرضا گل صفتان


اثرات پروژه های انتقال آب سرشاخه های کارون در ایجاد یا تشدید کانون های گردوغبارخوزستان با بهره گیری از فناوری های Gis & Rs

دوره 16، شماره 56، خرداد 1397، صفحه 20-35

عاطفه بساک؛ حوریه اعرابی مقدم؛ زهرا حجازی زاده؛ میثم طولابی نژاد


رشد شهری و عوامل محرک آن، مطالعه موردی: کلانشهر تهران

دوره 15، شماره 55، اسفند 1396، صفحه 21-36

آزاده کاویانی؛ رحمت اله فرهودی؛ آزیتا رجبی