موضوعات = جغرافیای انسانی
سامانه هوشمند پیش بینی و جایابی مستمر پایگاه‌های اورژانس بر مبنانی اصول آمایش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

جعفر میعادفر؛ فاطمه کشوری؛ کارولین آبش زاده؛ حسن کامران؛ حسن نوری ساری؛ مهدی بهمن آبادی


بازآفرینی شهری با تاکید بر ذهنیت کارشناسان از آسیب‌های حاصل از بافت‌های فرسوده ( مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1401

محمد رسولی؛ حسن حکمت نیا؛ سید ولی الله میرحسینی؛ جواد جهانگیر زاده؛ احمد کریمی


تحلیل تاثیر مطالعات میان‌رشته‌ای بر پویایی علمی جغرافیا (با تمرکز بر مطالعات میان‌رشته‌ای کارآفرینی- جغرافیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

زهرا ترکاشوند؛ فضیله دادور


بررسی وضعیت عوامل محلی مؤثر بر تحقق شهر خلاق میانه اندام (مطالعه موردی: شهر بناب)

دوره 20، شماره 74، آذر 1401، صفحه 69-84

بابک نادری دیزج؛ علی پناهی؛ ایرج تیموری؛ رضا ولی زاده


تحلیل عوامل مؤثر بر سازمان یابی نابرابری‌های فضایی با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 20، شماره 74، آذر 1401، صفحه 101-120

عطا غفاری گیلانده؛ پروین ده ده زاده سیلابی؛ هدا یوسفی


تاثیر مشارکت اجتماعی در فرآیند بازآفرینی بافت قدیم شهری (مورد مطالعه: منطقه 4 شهر ارومیه)

دوره 20، شماره 74، آذر 1401، صفحه 145-163

روناک جمشیدی؛ میرسعید موسوی؛ مهسا فرامرزی اصل؛ سیروس جمالی


تأثیر عناصر کالبدی معماری بومی بر پایداری مسکن شهری مطالعه موردی: شهرسنندج

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 19-36

کاوه احمدی؛ قربان محبوبی؛ بختیار عزت پناه


توزیع فضایی و پهنه‌بندی محرومیت در شهر اصفهان

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 37-62

رسول باقری؛ مهدی ابراهیمی بوزانی؛ رضا مختاری ملک آبادی


تحلیل عوامل و محرک های موثر بر شادابی خانوارهای روستایی شهرستان تربت‌حیدریه

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 63-79

خدیجه صادقی؛ جواد بذرافشان؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری


نقد روش شناسانه مطالعات شهری با تأکید بر فلسفه رئالیسم انتقادی

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 81-97

ابوالفضل مشکینی؛ ابوالفضل زنگانه؛ الهام امیرحاجلو


ارزیابی سیاست ایجاد بانک زمین در ایران با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 119-136

طاهر پریزادی؛ مصطفی هرائینی


جایگاه صنایع دستی در توسعه گردشگری روستای متکازین (استان مازندران)

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 157-169

عاطفه شعبانی؛ حمیدرضا محمدی؛ مسعود مهدوی‌حاجی‌لویی


جایگاه استفاده از خودرو شخصی در سطح ملی با تأکید بر جغرافیای فرهنگی

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 171-186

زهرا کریمی پور؛ ابوالفضل داوودی رکن آبادی؛ محمدرضا شریف زاده


ارائه الگوی نقش اجتماعات محلی در توسعه پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی منطقه 8 شهر تهران)

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 61-77

مریم رحمانی لشگری؛ علیرضا استعلاجی؛ آزیتا رجبی؛ مجید ولی شریعت پناهی


تحلیل تطبیقی حکمروایی خوب شهری- مطالعه موردی: مناطق 2 و 10 شهر تهران

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 79-94

شبناز خمجانی؛ رحیم سرور؛ طوبی امیرعضدی؛ آزاده اربابی سبزواری


تحلیل عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر بر ارتقای جایگاه شهر قائن در توسعه منطقه ای

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 95-112

مرضیه امینی؛ محمد اجزاء شکوهی؛ براتعلی خاکپور؛ محمد رحیم رهنما


ارزیابی میزان آسیب پذیری زیرساخت‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر شیروان)

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 137-153

زهرا سلحشور؛ محمد علی احمدیان؛ کتایون علیزاده


بررسی رابطه بین رفتار محیط زیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی شهرسیرجان)

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 171-186

مریم مسعودی؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی


تحولات کالبدی- فضایی محله های در حال گذار (مورد مطالعه: منطقۀ شش شهر تهران)

دوره 19، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 1-22

زهرا جلیلی؛ محمد سلیمانی؛ سیمین تولایی


دوگانگی فضایی زیست پذیری در منطقه 7 کلانشهر تهران

دوره 19، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 43-61

معصومه جلیلی؛ فرزانه ساسانپور؛ علی شماعی؛ حبیب اله فصیحی