موضوعات = جغرافیای انسانی
واکاوی مسائل و مشکلات ساختار فضایی منطقة شهری تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

احتشام حاجی‌پور حاجی علیلو؛ کریم حسین زاده دلیر


تبیین وضعیت معیارهای شهر شاد در برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی شهر سلمانشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

آسیه نصیری؛ لیلا ابراهیمی؛ مهرداد رمضانی‌پور؛ کیا بزرگمهر


تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه پایدار منطقه‌ای مکران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

ابوالفضل شاه علی؛ رحیم سرور؛ علی توکلان


بررسی قیمت و بازارمسکن درشهر آباده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

حمید رضا وارثی؛ مرضیه صداقت کیش


نقش مدیریت شهری درتوسعه بافت های فرسوده با رویکرد توسعه پایدار از دیدگاه شهروندان ( بافت تاریخی بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

غلامرضا امینی نژاد؛ محمد غلامی؛ ابوذر عطایی فر


تبیین جغرافیای سرمایه انسانی خلاق و با مهارت بالا به‌عنوان موتور محرکه‌ای توسعه منطقه‌ای استان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

باقر فتوحی مهربانی؛ کرامت اله زیاری


سناریونگاری نوآوری منطقه‌ای در کلانشهرتبریز با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 21، شماره 78، آبان 1402، صفحه 19-36

آمنه علی بخشی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی


ارزیابی کیفیت کالبدی و عملکردی مبادی ورودی شهر مراغه

دوره 21، شماره 78، آبان 1402، صفحه 37-57

امید مبارکی؛ علی ولیقلی زاده؛ مقصود محمدی


شناسایی پیشران‌های تأثیرگذار بر کاهش آسیب‌ها و پیامدهای منفی زلزله با تأکید بر رویکرد مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 21، شماره 78، آبان 1402، صفحه 135-154

اکبر صمدی؛ رفعت شهماری اردجانی؛ علیرضا پورشیخیان؛ سیده صدیقه حسنی‌مهر؛ حسین اصغری


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بحران آب در استان اصفهان

دوره 21، شماره 77، شهریور 1402، صفحه 13-29

مهرداد باقری؛ حسین مختاری هشی؛ امیر گندمکار؛ احمد خادم الحسینی


مولفه های تبیین کننده فقر در شهر اسفراین

دوره 21، شماره 77، شهریور 1402، صفحه 135-149

محمدحسین سرایی؛ منصوره یاراحمدی


امکان سنجی حمل‌ونقل عمومی در رشد هوشمند شهری نمونه موردی: شهر خوی

دوره 21، شماره 76، اردیبهشت 1402، صفحه 37-56

حبیب شکرزاده سوره؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


تعیین راهبردهای مؤثر جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری با رویکرد آینده نگری(موردمطالعه: شهر اردبیل)

دوره 21، شماره 76، اردیبهشت 1402، صفحه 83-130

حمید لطف اللهیان؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمد حسن یزدانی