موضوعات = جغرافیای طبیعی
تحلیل اثرپذیری ناهنجاری‌های بارش در زمان وقوع خشکسالی‌های شدید و فوق شدید در جنوب ایران در سه سیکل خورشیدی

دوره 20، شماره 74، آذر 1401، صفحه 1-20

فرناز مشایخ؛ حسن لشکری؛ سید جمال الدین دریاباری؛ محسن رنجبر


تغییرات زمانی و مکانی شدت خشکسالی‌های فراگیر و کوتاه مدت منطقه غرب آسیا

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 99-118

فرشاد صادقی؛ یوسف قویدل؛ منوچهر فرج زاده


ارزیابی روش های هموارسازی برای بازسازی سری زمانیNDVI و برآورد فنولوژی از داده های ماهواره لندست8

دوره 19، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 109-127

اکبر میراحمدی؛ حجت اله یزدان پناه؛ مهدی مومنی شهرکی


پارامترهای مورفومتری سیرک‌های یخچالی در ارتفاعات مرکزی استان کرمان

دوره 19، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 129-149

حجت اله بیرانوند؛ عبداله سیف


رابطۀ گرمای هوا، میانگین گرمای تابشی و آلبدو در کاهش جزایر حرارتی در شهرها

دوره 19، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 173-191

مهسا حاجی فتحعلی؛ محسن فیضی؛ عاطفه دهقان


اولویت بندی ریسک زمین لرزه در مناطق تحت تأثیر زلزله سرپل ذهاب با استفاده از مدل الکتره

دوره 19، شماره 70، آذر 1400، صفحه 21-41

فتح الله نادری؛ صمد فتوحی؛ حسین نگارش؛ مرضیه خلیلی


بررسی نقش توپوگرافی در بزرگسازی اثرات لرزه ای در محدوده شهر کلات نادری

دوره 17، شماره 63، اسفند 1398، صفحه 143-160

محمد محمدنژاد؛ لیلا گلی مختاری؛ ابوالفضل بهنیافر


تحلیل اثرات تنش گرمایی بر شهروندان تهرانی

دوره 15، شماره 53، شهریور 1396، صفحه 91-111

فرزانه افضلی نیا؛ حسین محمدی؛ منوچهر فرج زاده


دورنمای فرین های گرم ایران مبتنی بر برونداد مدل میان مقیاس منطقه ایی (REGCM4)

دوره 15، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 67-81

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی؛ رضا ابراهیمی


مکان یابی سطوح موثر بر دبی اوج سیل به منظور برنامه ریزی و مهار سیل

دوره 14، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 31-42

زهرا حجازی زاده؛ علیرضا حسینی؛ صمد شادفر


تغییر اقلیم و توزیع زمانی - مکانی بارش در پهنه ایران زمین

دوره 14، شماره 50، آذر 1395

زهرا حجازی زاده؛ حسین عساکره؛ فریبا صیادی


پهنه بندی مخاطره فرسایش خاک در حوضه پیراشهری بانه

دوره 14، شماره 50، آذر 1395

جمشید جداری عیوضی؛ خدیجه اسدیان؛ ممند سالاری؛ امید مرادی


علل کاهش سطح آب دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 50، آذر 1395

اکبر صوفی؛ پرویز کردوانی؛ رحیم سرور


نقش ضخامت لایه پایین ورد سپهر بر بارش غرب میانی ایران

دوره 14، شماره 48، خرداد 1395، صفحه 51-71

قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ محمد مرادی؛ عبدالرضا زندی


امکان سنجی توسعه شهری و احداث شهرهای جدید در استان قزوین

دوره 14، شماره 48، خرداد 1395، صفحه 73-91

فاطمه شهریار؛ امیر گندمکار؛ رحیم هاشم پور؛ محمد حسین رامشت


جغرافیای طبیعی کاربردی، سوانح طبیعی

دوره 14، شماره 48، خرداد 1395، صفحه 113-127

حسن صدوق


توان سنجی نیروگاه های بادی با روش فازی ای. اچ. پی. در منطقه سمنان

دوره 13، شماره 47، اسفند 1394، صفحه 82-98

محمود احمدی؛ عباسعلی رودباری


آسایش حرارتی در ایران

دوره 13، شماره 46، آذر 1394، صفحه 21-39

زهرا حجازی زاده؛ علیرضا کربلایی


روند روزهای یخبندان در ایران (1982-2012)

دوره 13، شماره 46، آذر 1394، صفحه 119-130

قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ فیروز رنجبر