موضوعات = جغرافیای سیاسی
طراحی مدل سنجش قدرت نرم کشورهای جهان

دوره 20، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 165-190

سید جواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ مصطفی امیرفخریان


تبیین مهمترین موانع همگرایی روابط ایران و مصر (2018 الی 2022)

دوره 20، شماره 74، آذر 1401، صفحه 121-143

حمید زینلی؛ محمد اخباری؛ علی اصغر پورروشن


تحلیل راهبردی مناسبات جغرافیایی و اجتماعی با چالش‌های امنیتی طوایف اعراب در جنوب خوزستان

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 137-156

رضا عبدالرحمانی؛ علیرضا نجفی؛ جواد کیانی


بررسی روند شکل گیری هویت ملی در ایران، از منظر قلمروخواهی

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 19-36

عباس طباطبایی؛ بهادر زارعی؛ حسن کامران دستجردی؛ سیدعباس احمدی


نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در طراحی استراتژی رزم مدرن با تاکید بر نظریه پیچیدگی- آشوب

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 113-135

محمدرضا احمدی یقین؛ کیومرث یزدانپناه درو؛ محمود واثق؛ محمدحسن نامی


کرونوپولیتیک از تئوری تا واقعیت

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 155-169

مسعود ملکیان؛ غلامحسین حیدری؛ فرهاد حمزه


جایگاه ژئواکونومی روسیه در کشورهای خارج نزدیک، با تأکید بر نقش نفت و گاز

دوره 19، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 23-42

مریم وریج کاظمی؛ عزت الله عزتی؛ عبدالرضا فرجی راد


تحلیل گفتمان مدیریت سیاسی فضا در کشور کوبا پس از انقلاب 1959

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 1-18

رسول افضلی؛ حسن کامران دستجردی؛ فرزاد عابدی شجاع


تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 39-52

مهتاب جعفری؛ محمود واثق؛ زهرا پیشگاهی ‏فرد؛ کیومرث یزدان ‏پناه درو


تنگناها و چالش‌های راهبردی و ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 83-98

علی صادقی؛ سید عباس احمدی؛ روح اله حسین‌خانی


تبیین فلسفی- مفهومی ژئوپلیتیک شهری

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 164-184

آرش قربانی سپهر؛ محسن جان پرور


اندیشه کارل اشمیت و مسئله هویت های واکنشی در جغرافیای سیاسی معاصر

دوره 18، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 22-39

مرتضی قورچی؛ محمد تقی قزلسفلی؛ سپیده السادات موسویان


عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیّتی در آمایش نواحی مرزی استان کردستان

دوره 17، شماره 62، آذر 1398، صفحه 41-61

یاشار ذکی؛ رسول افضلی؛ اسکندر مرادی؛ کمال رنجبر


تعاملات ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی ایران با آسیای مرکزی و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور

دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 158-170

نظامعلی صالحی؛ محمد اخباری؛ تهمینه دانیالی


زنان و وقف (نمونه موردی : شهر تهران در دوره های قاجاریه و پهلوی)

دوره 17، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 149-165

پروانه شاه حسینی؛ هاله معیری


جغرافیای سیاسی شهر، چیستی و چرایی

دوره 16، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 1-23

حسن کامران دستجردی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی


مقایسه میزان گرایش ناسیونالیستی و وطن پرستی میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران

دوره 15، شماره 54، آذر 1396، صفحه 97-108

جواد حسن زاده؛ افشین کرمی؛ زهرا پیشگاهی فرد


عملکرد میانجی گری جمهوری اسلامی ایران در بحران ژئوپلیتیک قره باغ

دوره 15، شماره 53، شهریور 1396، صفحه 133-150

یاشار ذکی؛ احمد پاشالو


باز تعریفی از ژئوپلیتیک شیعه (با تاکید بر راهپیمایی اربعین)

دوره 15، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 103-120

حمیدرضا محمدی؛ ندیمه سلیم نژاد؛ ابراهیم احمدی


ژئوپلیتیک و واقع گرایی مورد؛ گفتمان سیاست خارجی چین

دوره 13، شماره 45، شهریور 1394، صفحه 1-30

افشین متقی؛ حسن کامران