تبیین عملکرد تعاونی‌های تولید کشاورزی در توسعۀ روستاهای شهرستان ساوجبلاغ

دوره 19، شماره 70، آذر 1400، صفحه 1-19

الهام فلاحتکار؛ نصرالله مولایی هشجین؛ محمد باسط قریشی؛ اکبر معتمدی مهر


تحولات کالبدی- فضایی محله های در حال گذار (مورد مطالعه: منطقۀ شش شهر تهران)

دوره 19، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 1-22

زهرا جلیلی؛ محمد سلیمانی؛ سیمین تولایی


تحلیل اثرپذیری ناهنجاری‌های بارش در زمان وقوع خشکسالی‌های شدید و فوق شدید در جنوب ایران در سه سیکل خورشیدی

دوره 20، شماره 74، آذر 1401، صفحه 1-20

فرناز مشایخ؛ حسن لشکری؛ سید جمال الدین دریاباری؛ محسن رنجبر


ژئوپلیتیک و واقع گرایی مورد؛ گفتمان سیاست خارجی چین

دوره 13، شماره 45، شهریور 1394، صفحه 1-30

افشین متقی؛ حسن کامران


وارسی پویش ساختاری- کارکردی در مطالعات منطقه ای

دوره 13، شماره 44، خرداد 1394، صفحه 1-23

عباس سعیدی؛ سعیدرضا جندقیان؛ علی اکبر محبی


بررسی ابعاد و زمینه های اتحاد راهبردی کشورها و جنبش های محور مقاومت

دوره 21، شماره 76، اردیبهشت 1402، صفحه 1-18

هوشنگ بختیاری؛ محمود واثق؛ حسن کامران؛ محمد حسین رامشت


تأثیرات هیدروپلیتیک هورالعظیم بر آسیب‌های محیط زیستی ایران و عراق

دوره 21، شماره 77، شهریور 1402، صفحه 1-11

عباسعلی خدامی؛ محمود احمدی؛ ریباز قربانی نژاد


واکاوی و مقایسۀ چند شاخص خشکسالی اقلیمی و تعیین بهترین شاخص در جنوب شرق ایران.

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 5-21

زهرا حجازی زاده؛ فرشاد پژوه؛ هانیه شکیبا


تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم دیم (رقم چمران) مطالعه موردی دزفول

دوره 18، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 6-18

فاطمه امیری؛ حسن لشگری؛ جبرائیل قربانیان؛ جعفر مرشدی


تحلیل گفتمان مدیریت سیاسی فضا در کشور کوبا پس از انقلاب 1959

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 1-18

رسول افضلی؛ حسن کامران دستجردی؛ فرزاد عابدی شجاع


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بحران آب در استان اصفهان

دوره 21، شماره 77، شهریور 1402، صفحه 13-29

مهرداد باقری؛ حسین مختاری هشی؛ امیر گندمکار؛ احمد خادم الحسینی


تحرک و جابجایی هوشمند شهری و توسعه پایدار شهر شیراز

دوره 18، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 19-30

الهه کاوسی؛ جمال محمدی


تأثیر عناصر کالبدی معماری بومی بر پایداری مسکن شهری مطالعه موردی: شهرسنندج

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 19-36

کاوه احمدی؛ قربان محبوبی؛ بختیار عزت پناه


بررسی روند شکل گیری هویت ملی در ایران، از منظر قلمروخواهی

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 19-36

عباس طباطبایی؛ بهادر زارعی؛ حسن کامران دستجردی؛ سیدعباس احمدی


سناریونگاری نوآوری منطقه‌ای در کلانشهرتبریز با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 21، شماره 78، آبان 1402، صفحه 19-37

آمنه علی بخشی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی


اولویت بندی ریسک زمین لرزه در مناطق تحت تأثیر زلزله سرپل ذهاب با استفاده از مدل الکتره

دوره 19، شماره 70، آذر 1400، صفحه 21-41

فتح الله نادری؛ صمد فتوحی؛ حسین نگارش؛ مرضیه خلیلی


ارزیابی پیامدهای نظام برنامه ریزی روستایی کشور در استان خراسان شمالی

دوره 20، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 21-35

مجید پورعیسی چافجیری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


جایگاه روابط شهر و روستا در تولید و عرضة فرش مورد: ناحیة سنقر (کرمانشاه)

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 22-37

رضوان صفرخانی؛ عباس سعیدی؛ پگاه مریدسادات؛ مرتضی قورچی


جایگاه ژئواکونومی روسیه در کشورهای خارج نزدیک، با تأکید بر نقش نفت و گاز

دوره 19، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 23-42

مریم وریج کاظمی؛ عزت الله عزتی؛ عبدالرضا فرجی راد