دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه پایدار منطقه‌ای مکران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

ابوالفضل شاه علی؛ رحیم سرور؛ علی توکلان


پیش‌بینی و پهنه بندی پتانسیل وقوع سیلاب برحسب الگوریتم‌های تغییر اقلیم (مطالعه موردی حوضه آبخیز گرگانرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

عبدالحافظ پناهی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی؛ شهریار خالدی


تبیین شهر تاب آور بر اساس برنامه ریزی شهری با رویکرد تاکتیکالی نمونه موردی : منطقه 14 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

حمید رضا عسکری؛ تهمینه دانیالی؛ محمد همتی


سناریونگاری نوآوری منطقه‌ای در کلانشهرتبریز با رویکرد آینده‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

آمنه علی بخشی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی


واکاوی مسائل و مشکلات ساختار فضایی منطقة شهری تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

احتشام حاجی‌پور حاجی علیلو؛ کریم حسین زاده دلیر