دوره و شماره: دوره 14، شماره 48، خرداد 1395 
نقش ضخامت لایه پایین ورد سپهر بر بارش غرب میانی ایران

صفحه 51-71

قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ محمد مرادی؛ عبدالرضا زندی


امکان سنجی توسعه شهری و احداث شهرهای جدید در استان قزوین

صفحه 73-91

فاطمه شهریار؛ امیر گندمکار؛ رحیم هاشم پور؛ محمد حسین رامشت


تحلیل فضایی اجتماعی جرائم مالی در شهر کرمانشاه

صفحه 93-112

امین اکبری؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی؛ شاه بخت رستمی