اخبار و اعلانات

اطلاعیه (ارسال مقاله به سامانه جدید فصلنامه جغرافیا)

از نویسندگان محترمی که مقاله در فرایند ارزیابی دارند، خواهشمندیم، مقالات خود را در این سامانه ثبت فرمایید.  

مطالعه بیشتر