جایگاه استراتژیک سوریه در تقابل روسیه با آمریکا

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، روابط بین الملل، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران .

2 گروه علوم سیاسی، روابط بین الملل، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران .

چکیده

سوریه یکی از کشورهایی است که از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاصی در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه برخوردار است. امروزه با شکل‌گیری بحران سیاسی در سوریه، این کشور عرصه اختلافات و رقابت‌های ژئوپلیتیک دو کشور آمریکا و روسیه گشته و هر یک بر اساس اهداف و منافع خود به ایفای نقش در این بحران می‌پردازند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که دلایل اهمیت استراتژیک سوریه در تقابل روسیه با آمریکا چیست؟ و چرا روسیه این‌گونه از بشار اسد حمایت می‌کند؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که در رقابت‌های آمریکا و روسیه، سوریه آخرین برگ برنده مسکو برای حفظ قدرت منطقه‌ای خود و باقی ماندن در جرگه قدرت‌های بزرگ است؛ لذا شکست و سرنگونی اسد، افول قدرت در مسکو را به نمایش می‌گذارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد؛ با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک سوریه در منطقه و اهمیت استراتژیک این کشور در معادلات بین‌المللی، مسکو در تلاش است تا ضمن حفظ نظام سیاسی سوریه با بهره‌مندی از ابزارهای مختلف(سیاسی، نظامی،...)، بیشترین نقش را در آینده سوریه ایفاء کند؛ تا بتواند ساختار و نظم کلی در منطقه را حفظ و مانع از گسترش دخالت و نفوذ غرب به ویژه آمریکا در منطقه شود. مقاله پیش‌رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب نظریه رئالیسم‌تهاجمی شکل می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Syria's strategic position in the face of Russia and the United States

نویسندگان [English]

 • Hamid Darj 1
 • Ali Bagheri Dolatabadi 2
1 Department of Political Science, International Relations, University of Guilan, Guilan, Iran.
2 Department of Political Science, International Relations, Yasouj University, Iran.
چکیده [English]

Syria is one of the countries that has a particular geopolitical and geo-strategic importance in Russian Middle East policy. Today, with the emergence of the political crisis in Syria, this country has become a geopolitical divide and rivalry between the two countries, the US and Russia, each playing a role in their own interests and goals.The main question of the present research is that the reasons for Syria's strategic importance in Russia's opposition to the United States? And why does Russia support Bashar al-Assad? The main hypothesis of the study is that in the US and Russia's competitions, Syria is the last winner of Moscow to maintain its regional power and stay in the major powers' jirga; therefore, Assad's defeat and overthrow of power decline in Moscow It leaves. According to the geopolitical position of Syria in the region and its strategic importance in international equations, Moscow is trying to preserve the Syrian political system by using various instruments (political, military, ...), play the most role in the future of Syria;In order to maintain the overall structure and order in the region, and to prevent the spread of Western interference and influence, especially in the United States. The preceeding article is formulated using a descriptive-analytic method and within the framework of an invasive realism theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Russia
 • America
 • Syrian crisis
 • geopolitics
 • realism
 • aggression
 1.  

   

  1. ابوالحسن شیرازی، حبیب الله(1395). مطالعه تطبیقی سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین و مدودف، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره 9، شماره33، صص 54-9.
  2. اسمعیل پور روشن، علی اصغر(1396)، «تحلیل و مقایسه اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران 2011 سوریه با تأکید بر امنیت اسرائیل و نقش منطقه‌ای ایران»، فصلنامه جغرافیا(برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال هفتم، شماره دوم، صص 248- 227.
  3. الکساشنکو، سرگئی(1394)، «مثلث راهبردی ایران، آمریکا و روسیه در سوریه»، دیپلماسی ایرانی، 3 آبان1394.
  4. حسینی، سید حسین،«پایگاه‌های نظامی که کابوس داعش هستند»، باشگاه خبرنگاران جوان، 10بهمن 1394.
  5. حیدری، حجت‌الله و زهرا پیشگاهی‌فرد و عزت‌الله عزتی«تحلیل بحران سوریه با تأکید بر بازیگران و تأثیر آن بر امنیت‌سازی در خلیج‌فارس»، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال دهم، شماره اول، صص 279- 261.
  6. زرگر، افشین(1392)، «مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه(2011-2013)»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره82.، صص 80-53.
  7. زهرانی، مصطفی و تیمور فرجی لوحه‌سرا(1395)، رویکرد ژئوپلیتیک فدراسیون روسیه در بحران سوریه، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 22، شماره 94. صص 70-43.
  8. سیمبر، رضا و علی‌اصغر ستوده و علی اسمعیلی(1394)، «راهبرد روسیه در بحران سوریه(2014-2011)»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره‌ 9، شماره 2،صص 324-309.
  9. طباطبایی، لیلا(1395)، «نقش روسیه در بحران سوریه»، مجله ایرانی روابط بین‌الملل، 17 دی.
  10. قاسمیان، روح‌الله و رضا سیمبر و احمد جانسیز(1397)، «بحران سوریه و جنگ سرد جدید»، فصلنامه پژوهش-های سیاسی جهان اسلام، سال هشتم، شماره اول، صص 195- 159.
  11. کولایی، الهه و محمد سلطانی نژاد(1395)، «علل و انگیزه‌های عملیات نظامی روسیه در سوریه»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، شماره سوم، 135- 115.
  12. کیانی، داوود(1387)، «سیاست خارجی روسیه در قبال خاورمیانه»، فصلنامه تحقیقات راهبردی،21 مرداد 1387.
  13. کیانی، داوود، زهره خانمحمدی(1392)، «واکاوی علل حضور روسیه در بحران سوریه»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 69، صص114-87..
  14. مشیرزاده، حمیرا(1390)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت.
  15. مقدم، فرشته(1384)، «رویکرد سیاست خارجی فدراسیون روسیه در خاورمیانه»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره50، صص 184-165.
  16. منصوری، محمدحسین(1392)، «بررسی مواضع و اهداف روسیه در بحران سوریه»، پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال پنجم، شماره سی و یکم، صص 195- 175.
  17. موسوی، محمد(1396)، «واقع‌گرایی ساختاری و جایگاه سوریه در سیاست‌های منطقه‌ای ایران و روسیه»، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال هفتم، شماره چهارم، صص 128- 89.
  18. نوری، علیرضا(1391)،;چالش سوریه در سیاست خارجی روسیه، چرخش آرام از;آرمانبه;واقعیت;، سایت مؤسسه ایراس،2دی 1391.
  19. Cordesman, Anthony H. )2015(, “Russia in Syria: Hybrid Political Warfare”, The Center for Strategic and International Studies, Avialable at: https://www.csis.org/analysis/russia-syria-hybrid-political-warfare.
  20. Daunt, Joe and Josie Ensor(Feb 12, 2016), “Why does Russia support -Syria's Bashar al-Assad?”, available at: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11919242/Why-does-Russia-support-Syrias-Bashar-al-Assad.html.
  21. Herszenhorn, David M.(2012), “For Syria, Reliant on Russia for Weapons and Food,Old Bonds Run Deep”, available at: https://www.nytimes.com/2012/02/19/world/middleeast/for-russia-and-syria-bonds-are-old-and-deep.html.
  22. Kashi, David )2013(, “Syrian Oil and Gas: Little-Known Facts on Syria’s Energy Resources and Russia's Help”, International business Times, 09/04/13: http://www.ibtimes.com/syrian-oil-gas-little-known-facts-syrias-energy-resources-russias-help-1402405.
  23. Kissinger, Henry A. )2012(, ”The Perils of Intervention in Syria”, TheWashington Post, 3 June, at: http://www.henrykissinger.com/articles/ wp060312.html.
  24. Leonard, John-Paul and Washington's Blog and Wayne Madsen(2016), ISIS IS US: The Shocking Truth: Behind the Army of Terror, Progressive Press, pp. 1- 268
  25. Lukyanov, Fyodor, )2012(,”Why Does Russia’s Stance on Syria Baffle Everyone?”, In global affairs, availabla at: https://eng.globalaffairs.ru/redcol/Why-Does-Russias-Stance-on-Syria-Baffle-Everyone-15478
  26. Lyengar, radha and RAND Corp and Brian Fishman)2013(,” The conflict in Syria: An Assessment of US strategic Interests”, new America foundation, availabla at: https://circle.org/jsource/the-conflict-in-syria-an-assessment-of-us-strategic-interests-by-brian-fishman/
  27. Mearsheimer, John J. (2014), the Tragedy of Great Power Politics, New York: Norton and Company; Updated edition, pp. 1- 592
  28. Millar, Joey )2015(, “Three DECADES of terror: War with ISIS will last thirty years, claims former CIA spy boss”, Daily Express, 22 November 2015,available at: http://www.express.co.uk/news/world/621189/THREE-DECADES-OF-TERROR-War-with-ISIS-will-last-THIRTY-YEARS-claims-former-CIA-spy-boss
  29. Nazemroaya, Mahdi Darius and Denis J. Halliday (2012), The Globalization of NATO, Clarity Press, INC, September 15, pp. 1- 414.
  30. Phillips, Alan(February 21, 2018), “Syria is becoming a black hole of Cold War entanglements”, https://www.thenational.ae/opinion/comment/syria-is-becoming-a-black-hole-of-cold-war-entanglements-1.706808
  31. Phillips, Christopher ( 2012), “Into the Quagmire: Turkey’s Frustrated Syria Policy”,The Royal Institute of International Affairs, available at: https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/188137
  32. Sattar, David(2012), “Russia And Syria”, Foreign Policy research institute, availabled at: fpri.org
  33. Swaine, Michael D. (2013), “Chinese Views of the Syrian Conflict”, Available at: http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/CLM39MS.pdf.
  34. Synder, Xander)2017(, “What Russia’s Middle East Strategy is Realy About?”, Geopolitical Features,11 October 2017, Available at: https:// geopoliticalfutures.com /russias-middle-east-strategy-really/
  35. Tverberg, Gail )2013(, ‘’Oil and Gas Limits Underlie Syria’s Conflict”, Business insider, 9 September 2013, available at:https://static4.businessinsider.com/oil-and-gas-limits-underlie-syrias-conflict-2013-12.