نظام فضائی به مثابه جوهره مطالعات جغرافیائی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial system as the essence of geographical studies

نویسندگان [English]

  • Hassan Sadoogh
  • Abbas Saidi
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.