توسعه پایدار شهرهای کوچک از منظر پدافند غیرعامل، نمونه موردی: شهر بوئین زهرا

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران.

چکیده

شهرها به عنوان یکی از مهمترین و متراکم ترین زیستگاه های انسانی اهمیت ویژه ای داشته و نیازمند ایمنی و حفاظت های فیزیکی از زیرساخت ها و نیز پایداری و مقاومت در مقابل بلایای طبیعی و انسانی می‏باشند. پدافند غیر‏عامل از جمله موضوعاتی است که در سال‏های اخیر مورد توجه برنامه ریزان و طراحان شهرهای ایران قرار گرفته است.
شهرسازی دارای ابعاد مختلفی است که در صورت توجه به حفاظت و پایداری آن ها، در مواقع ضروری و بحرانی شاهد مزایای فراوانی خواهیم بود. این پژوهش سعی دارد که اصول پدافند غیرعامل را در برنامه ریزی شهری با تاکید بر کاربری های تاسیساتی و حیاتی در شهرهای کوچک مقیاس به عنوان کاربری های تهدیدپذیر به کار گیرد و فضاهای شهری را با ارائه نقش تدافعی به آنها ایمن نماید. همچنین، چگونگی حفاظت و دفاع از انسان ها و مکان های زندگی آنها را با اعمال ضوابط و ملاحظات پدافند غیرعامل در حال و آینده میسر سازد. به علاوه، بسترهایی را برای امنیت و پایداری هرچه بهتر شهر با کم ترین خسارات ممکن در زمان تهاجم خارجی و حتی عملیات تروریستی فراهم نماید. ایران با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوراهبردی و جغرافیای خود، یکی از کشورهای پرمخاطره است. در این پژوهش بررسی و تحلیل های لازم با استفاده از نرم افزار GIS در مورد چگونگی پراکنش و نحوه استقرارکاربری های استراتژیک در سطح شهر بوئین زهرا به عنوان یک شهر کوچک مقیاس در مجاورت پایتخت کشور انجام گرفته است و در نهایت، مناطق و محدوده های مرکزی شهر و حواشی جنوب غربی با توجه به تجمیع کاربری های خطرزا و تهدیدپذیر، نامناسب و بحرانی تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable development of small cities from the point of view of passive defense, case example: Buin Zahra city

نویسندگان [English]

  • Ehsan Golmehr 1
  • Hassan hosseini Amini 2
1 Payam Noor university
2 Kharazmi University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

As one of the most important and dense human habitats, cities are of particular importance and require safety and physical protection of infrastructures as well as stability and resistance against natural and human disasters. Passive defense is one of the topics that have been the focus of planners and designers of Iranian cities in recent years.
Urban development has different dimensions, if we pay attention to their protection and sustainability, we will see many benefits in times of emergency and crisis. This research tries to apply the principles of passive defense in urban planning with an emphasis on critical and utility uses in small-scale cities as threatened uses and to secure urban spaces by providing them with a defensive role. Also, how to protect and defend people and their living places by applying passive defense rules and considerations in the present and future. In addition, to provide platforms for better security and stability of the city with the least possible damage during foreign invasion and even terrorist operations. Accordi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • passive defense
  • sustainable development
  • small cities
  • Buin Zahra