عملکرد میانجی گری جمهوری اسلامی ایران در بحران ژئوپلیتیک قره باغ

نویسندگان

1 جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران. ایران.

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران. ایران.

چکیده

حکومت ملت ها از زمان شکل گیری با بحران های متعدد سیاسی و ژئوپلیتیکی روبرو شده اند. در بحران های ژئوپلیتیکی که زمینه مناقشه بر سر کنترل و به دست آوردن یک یا چند ارزش جغرافیایی قابل ملاحظه است، باعث دیرپایی بحران و عدم حل وفصل آن می شود؛ زیرا مورد مناقشه در زمره منافع ملی محسوب می شود که امکان مصالحه بر سر آن برای طرف های درگیر وجود ندارد.
جمهوری آذربایجان به عنوان مهم ترین بازیگر در منطقه ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی بعد از استقلال به دلیل گسترش طلبی ارضی ارمنستان با بحران ژئوپلیتیکی اشغال سرزمین مواجه شد. بحرانی که بعدها با مداخله برخی قدرت ها جنبه بین المللی پیدا کرد. ایران به عنوان مهم ترین همسایه آذربایجان همواره سعی کرده تا به نحوی با مداخله در این بحران جایگاه خود را در میان بازیگران. منطقه ای و فرامنطقه ای حفظ کند. بر این اساس تحقیق حاضر، به روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی این سوال اساسی است که عملکرد ایران برای حل بحران قره باغ چگونه ارزیابی می شود؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که بحران قره باغ با توجه به چندلایه بودن، تداوم و پایداری بحران، تعدد بازیگران و تعقیب اهداف ژئوپلیتیکی خاص توسط میانجی گران ابعاد پیچیده ای به خود گرفته است. ایران نیز بر اساس ماتریس پیچیده بحران و نیز الزامات ژئوپلیتیکی خاص خود اهداف مختلفی را پیگیری می کند: از تشکیل ائتلاف سه گانه بین آذربایجان، ارمنستان و ترکیه جلوگیری کند، مانع از گسترش بحران به سمت مرزهای خود شود و در نهایت، نقش بازدارنده ای در باب حضور بازیگران فرامنطقه ای مانند اسرائیل و آمریکا در کنار مرزهای خود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mediation performance of the Islamic Republic of Iran in the geopolitical crisis of Karabakh

نویسندگان [English]

  • Y Zaki 1
  • A. Pashaloo 2
1 Political Geography, University of Tehran. Iran.
2 Master of Political Geography, University of Tehran. Iran.
چکیده [English]

The governments of nations have faced numerous political and geopolitical crises since their formation. In geopolitical crises where the dispute is over the control and acquisition of one or more significant geographic values, it causes the crisis to linger and not be resolved; Because the subject of dispute is considered among the national interests, which cannot be compromised for the involved parties.
As the most important actor in the geopolitical region of the South Caucasus, the Republic of Azerbaijan faced the geopolitical crisis of land occupation after independence due to the territorial expansionism of Armenia. A crisis that later became international with the intervention of some powers. Iran, as the most important neighbor of Azerbaijan, has always tried to somehow intervene in this crisis to take its place among the actors. maintain regional and transregional. Based on this, the present research, in a descriptive and analytical way, investigates the basic question, how is Iran's performance to solve the Nagorno-Karabakh crisis evaluated? The results of the research show that the Karabakh crisis has taken on complex dimensions due to the multi-layered nature, continuity and stability of the crisis, the multiplicity of actors and the pursuit of specific geopolitical goals by mediators. Based on the complex matrix of the crisis as well as its specific geopolitical requirements, Iran pursues various goals: prevent the formation of a triple alliance between Azerbaijan, Armenia and Turkey, prevent the spread of the crisis towards its borders, and finally, play a deterrent role. regarding the presence of extra-regional actors such as Israel and the United States next to its borders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitical crisis
  • Republic of Azerbaijan
  • Karabakh region
  • Iranian mediation
  • Armenia